Trang Bi Huyen Tinh
   

Cách có được Huyền Tinh Khoáng Thạch:

   Dùng điểm thưởng Tống Kim đổi huyền tinh.
  Phần thưởng từ các sự kiện, hoạt động.
  Mua trực tiếp từ bảo vật.

Cách thăng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch:

    - Để thăng cấp đá Huyền Tinh: Bạn cần 3 viên đá cùng cấp. Trong mục “Tinh Luyện”, bạn chọn “Thăng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch”“Tinh Luyện”
    - Nếu thành công sẽ nhận được 1 viên đá cấp cao hơn 1 cấp, nếu thất bại sẽ mất 1 viên đá nguyên liệu.